همکاری با ما

تیم جوان و خلاق آقای خونه به شما نیاز داره که دغدغه ای از مردم شهر و کشورمون کم کنه اگه دلت جوونه و میخوای سهمی تو پیشرفت خودت و شهرت داشته باشی ما هستیم ، رزومه و سابقه کاری خودتو برامون بفرست تا در اولین فرصت بهت زنگ بزنیم و دنیای جدیدی رو در کنار هم شروع کنیم . 

همکاری با آقای خونه