شرایط استفاده از تخفیف ویژه آقـای خــونه

تیم آقای خونه با ارائه تخفیف های ویژه بستری را فراهم نموده ، تا آسودگی و راحتی در فرآیند انجام معاملات و همچنین اعتماد و اطمینان شما از صحت انجام معاملات را فراهم آورد لذا برا کلیه معاملات مسکن از 10 تا 50 درصد تخفیف ویژه و منحصر به فرد از کلیه معاملات را به شما ارائه میدهد تا بدینوسیله موجب کاهش هزینه های شما و در نتیجه رضایت شما میباشد.  

تخفیف های آقای خونه

قوانین و مقررات

فقط و فقط با مراجعه به آقای خونه و بردن نام وبسایت ما در نمایندگی های آقای خونه و انجام معاملات از 10 درصد تخفیف ویژه ما برخوردار شوید.

آقای خونه ضمن اینکه با ارائه قیمت کارشناسی از ارائه قیمت های کاذب جلوگیری میکند ، با ارائه تخفیف های گوناگون در کمیسیون معاملات و مشاوره قانونی اتحادیه املاک خریداران و فروشندگان عزیز را در راه انجام معاملات یاری میکند.

تخصیص درصد تخفیف ها با توجه به نوع معامله و ارزش معامله متفاوت میباشد :
1- 10درصد تخفیف برای تمامی معاملات انجام شده در آقای خونه.

2- تا 50 درصد تخفیف برای نوشتن قرارداد در آقای خونه بشرط معرفی دوطرف معامله